Γεωργικοί Σύμβουλοι

Η ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ Γεωργικοί Σύμβουλοι, είναι ένας Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που σκοπό έχει να προσφέρει ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας λύσεις στον Έλληνα Αγρότη.

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέσω του Μέτρου 2 – Υπομέτρο 2.1 του ΠΑΑ, συμβάλλουν στη βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και στη λήψη σωστών αποφάσεων από αυτούς, για τη συνολική τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

Το συγκριτικό της πλεονέκτημα της ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ Γεωργικοί Σύμβουλοι, είναι το έμψυχο δυναμικό της! Απαρτίζεται από Στελέχη και Συνεργάτες, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας, με αποτέλεσμα τον καλύτερο συνδυασμό: θεωρίας και πράξης!

Με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, η ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ Γεωργικοί Σύμβουλοι, διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με Επιστημονικούς ή Τεχνολογικούς Φορείς και Ιδρύματα αλλά και με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολύ εξειδικευμένους τομείς.