Η Ομάδα

πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι, επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές και συμμετοχή σε πληθώρα σεμιναρίων

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ Γεωργικοί Σύμβουλοι, αποτελείται από πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους, επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές και συμμετοχή σε πληθώρα σεμιναρίων.

Διαθέτουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, μεγάλη εμπειρία και πάθος για διαρκή επιμόρφωση!

Για αυτό το λόγο, οι επισκέψεις στο εξωτερικό σε ιδρύματα, εκθέσεις και παρεμφερείς φορείς, είναι συχνές και περιλαμβάνουν ανταλλαγή απόψεων, παρακολούθηση εξελίξεων και μεταφορά γνώσης.